:: úvodná stránka : Akcia výročie - pravidlá akcie

Pravidlá pre poskytovanie zliav v rámci akcie „Výročie 20 rokov od založenia Mountfieldu“

 1. Každý zákazník kupujúci v predajniach spoločnosti Mountfield SK s.r.o. rodinný zapustený bazén, alebo posuvné zastrešenie, má v rámci akcie „Výročie 20 rokov od založenia Mountfieldu“ (ďalej len „Výročie“) právo na zľavu.
 2. Zľavy v rámci akcie „Výročie“ platia pre:

  • rodinné bazény Azuro DL
  • rodinné bazény Galaxy, Ibiza, Calypso, Fort Wayne a Compass, a to s montážou zabezpečenou od spoločnosti Mountfield SK s.r.o.
  • posuvné zastrešenia Trend s označením „akčné˝, a to s montážou  zaistenou  od spoločnosti Mountfield a.s.
  • bazénové príslušenstvo, ktoré je zakúpené spolu s bazénmi Ibiza, Calypso, Fort Wayne a Compass a je zahrnuté v rozpočte Zmluvy o dielo
  • bazénové tepelné čerpadlo (modely BP) zakúpené samostatne mimo rozpočet Zmluvy o dielo
  • dopravu a montáž bazéna alebo zastrešenia, ktoré sú súčasťou rozpočtu Zmluvy o dielo

 3. Zľavu v rámci akcie „Výročie“ je možné čerpať len na bazény, alebo zastrešenie zakúpené odo dňa 1. 1. 2010.
 4. Zľavy v akcii „Výročie“ platia pre jednotlivé výrobky v tejto výške:

  Bazény Azuro DL
  Bazény Galaxy
  Bazény Ibiza
  Bazény Calypso
  Bazény Fort Wayne
  Bazény Fort Wayne s označením „akciové“
  Bazény Compass
  Bazény Compass s označením „akciové“
  Zastřešenia Trend s označením „akciové“
  Tepelné čerpadlo (modely BP)

  45 %
  50 %
  50 %
  40 %
  45 %
  50 %
  40 %
  45 %
  40 %
  50%

 5. Zľava v rámci akcie „Výročie“ sa vzťahuje len na kompletné sady Azuro DL (tj. teleso bazéna, solárny ohrev, piesková filtrácia a skimmer). Na montáž bazéna Azuro DL sa zľava v akcii „Výročie“ nevzťahuje.
 6. Zľava v rámci akcie „Výročie“ sa vzťahuje len na kompletné bazény Galaxy (tj. teleso bazéna, tepelné čerpadlo, pieskovú filtráciu, skimmer a montáž bazéna).
 7. Zľava poskytnutá v rámci akcie „Výročie“ na bazénové príslušenstvo, ktoré je súčasťou rozpočtu bazénov Ibiza, Calypso, Fort Wayne a Compass, je poskytovaná v rovnakej výške ako je zľava uplatnená na príslušný samotný bazén.
 8. Zľava na príslušenstvo v rámci akcie „Výročie“ sa netýka príslušenstva nakupovaného samostatne, ani príslušenstva nakupovaného ku kompletným bazénovým sadám Azuro DL a ku kompletným bazénom Galaxy nad rámec ich výbavy uvedenej v bodoch č. 5 a 6.
 9. Zľavu v rámci akcie „Výročie“ nie je možné kombinovať s ostatnými akciovými výhodami poskytovanými spoločnosťou Mountfield SK s.r.o. (napr. Koleso šťastia, Vkladná knižka, darčeky GPS navigácia alebo kamera ZADARMO, apod.), pokiaľ nie je pravidlami akcie určené inak.

Platnosť od 1.1.2010

Mountfield SK s.r.o.